Sponzoři

Děkujeme statutárnímu městu Most za podporu, kterou projevuje poskytováním dotací na pronájem tělocvičny, na materiální a technické vybavení, na činnost a účast na soutěžích. Poskytnuté dotace umožňují snížit náklady rodičů na aktivní, organizovanou činnost jejich dětí a šířit povědomí o Mostu, Evropském městě sportu 2015.

Poděkování patří rovněž rodičům a dalším rodinným příslušníkům našich mažoretek za jejich podporu a pomoc ve všech formách činnosti spolku.